GHSWiki

Gothenburg Hackerspace Wiki

User Tools

Site Tools


ghs:jargon-original

Code of Conduct — English

Original (swedish) from our earlier blog — raccoon 2013/12/18 00:07


Uppförandekod

Gothenburg Hackerspace (GHS) är en inkluderande förening där alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, kön, sexualitet eller religion – för att diskutera och lära sig mer om teknik i en miljö av ömsesidig respekt, tolerans och uppmuntran. Vi vill att alla deltagare ska ha en trevlig och utvecklande upplevelse. Därför förväntas alla deltagare vara schyssta och visa respekt mot varandra.

För att tydliggöra vad som förväntas, måste alla medlemmar i Gothenburg Hackerspace följa den här uppförandekoden. Den gäller på alla föreningens fysiska träffar, event och liknande, samt i alla kommunikationskanaler.

Vi strävar efter att erbjuda en rolig, pedagogisk och vänlig atmosfär i föreningen.

  • Tänk på vad du säger. Kom ihåg att sexistiska, rasistiska och andra utestängande skämt kan vara stötande för dem omkring dig. De är inte lämpliga inom Gothenburg Hackerspace.
  • Var snälla mot varandra. Förolämpa inte och tala inte nedsättande till någon deltagare. Deltagare som bryter mot dessa regler kan bli ombedda att lämna Gothenburg Hackerspace omgående.
  • Trakasserier omfattar kränkande verbala kommentarer om kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion, pornografiska bilder på offentliga platser (inklusive presentationsbilder), avsiktliga hot, förföljelse, oönskade fotografier eller inspelning, ihållande störningar i samtal, olämplig fysisk kontakt och ovälkommen sexuell uppmärksamhet.
  • Deltagare som uppmanas att sluta med sitt olämpliga beteende eller sina trakasserier förväntas göra det omedelbart.
  • Om någon hör eller ser en deltagare som visar nämnda beteende, bör Gothenburg Hackerspace kontaktas direkt. Den person som är kontaktansvarig hittar ni på: Communication. Alla klagomål till Gothenburg Hackerspace kommer att förbli konfidentiella, tas på allvar, undersökas och behandlas på lämpligt sätt.
  • Gothenburg Hackerspace kan vidta någon eller alla av följande åtgärder: den påstådda gärningspersonen kan bli ombedd att ändra sitt beteende. Om beteendet fortsätter, kan den påstådda gärningspersonen uppmanas att omedelbart lämna platsen och / eller kommer att förbjudas att delta i framtida evenemang och händelsen kan rapporteras till polisen.
  • Gothenburg Hackerspace är medvetna om det ansvar som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt och produktivt hackerspace. Om en incident inträffar kommer Gothenburg Hackerspace ge en ursäkt formellt till de förolämpade och framtida åtgärder kommer att vidtas för att se till att det inte händer igen.
  • Denna uppförandekod gäller alla som medverkar inom Gothenburg Hackerspace.

Uppförandekoden är ett derivat av den som används inom Crypto Party Stockholm.

Antagen 2013-03-20

You could leave a comment if you were logged in.
ghs/jargon-original.txt · Last modified: 2013/12/18 00:24 by raccoon