GHSWiki

Gothenburg Hackerspace Wiki

User Tools

Site Tools


news:2014:03:board_meeting

Board meeting (Thursday 20/3)

We will have a boardmeeting on Thursday (20/3) mainly to discuss applying for membership of Collaboratory, a kinda makerspace in one 750m2 floor of Gotheburg Film Studios because the potential for having long term projects, access to the equipment and working together with the other members on interesting projects. We will meet at 18:00 CET (6 pm). Location is Vegagatan 1 as always.

The agenda is in Swedish and as follows:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Mötets behörighet
§ 4 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Föregående protokoll
§ 7 Tillgång till nytt space för projekt, Collaboratory (750m2).
§ 8 Omställningsdagen den 3 Maj, hur kan vi hjälpa till?
§ 9 Ekonomisk överskikt, medlemsavgifter etc.
§ 10 Cryptoparty uppföljning
§ 11 Elektroniska lås
§ 12 Städrutiner
§ 13 Övriga ärenden
§ 14 Nästa styrelsemöte
§ 15 Mötets avslutande

Tags:

tags:
You could leave a comment if you were logged in.
news/2014/03/board_meeting.txt · Last modified: 2014/03/26 19:24 (external edit)